Маргарита Ваклинова

Председател

Родена в София на 04.05.1939г. Завършила е през 1962 г специалност историясъс специализация археология и музейно дело в СУ “Св. Кл. Охридски”. Става Старши научен сътрудник през 1984, а през 1980 доктор по история. Специализира в Италия – 1968 г., Париж – 1971-72 г., Лондон – 1986 г. Участва в проект на Парижкия университет ІV, ХІІ – 1988-89 г. и също там е гост-преподавател в този период.
Работи в Археологически институт с музей – БАН от 1966 г.
Завеждащ Исторически музей – Смолян – 1962-66 г. От 1993 г. е заместник директор на Археологическия институт с музей на БАН, член на Научния съвет и на Съвета за теренни проучвания на територията на Р България.
Преподавател по История на българската средновековна култура в специалност Теория и история на културата – Философски факултет на СУ и курс лекции пак там в магистърска програма по мениджмънт на културното наследство. Ръководител е на магистратури и докторанти в СУ”Св.Климент Охридски”, Археологическия институт с музей, ВТУ ”Св. Кирил и Методий” ,Франция- Университета на Страсбург и Екс ан Прованс, Унгария – ЦЕУ-Будапеща.
Автор на повече от 100 научни публикации в областта на средновековието
Ръководител на археологически проучвания в Родопите, Благоевградско, Пловдивско, Плиска, Велики Преслав, Велико Търново
Член на НСОПК, председателства и е член на множество междуведомствени комисии с експертен характер, свързани с културното наследство. Член на Работна група 20 “Култура и аудиовизия” за подготовка за влизане на България в ЕС. Участва като автор и експерт и в множество проекти и национални и международни форуми за изработването на културните маршрути, в колектива, получил наградата на ЮНЕСКО. Член на Българския национален комитет на ИКОМОС и председател на Ревизионния съвет на организацията. Член на ръководството на Национален фонд “Култура”. Ръководи и участвува в подготовката на изложби в България и чужбина и музейни експозиции, организатор и участник в множество научни форуми у нас и в чужбина. Главен редактор на изданието на АИМ “Разкопки и проучвания”.