Георги Марков

Учредител

Проф. Георги Марков е роден в Пловдив през 1946 г. Завършва история в СУ “Св. Климент Охридски”. Дълги години е бил специалист в Института по военна история. Директор на Института по история на БАН. Специализирал е в Института за европейска история в Германия. Научните му интереси са в областта на новата българска история и по-точно на войните за национално обединение през 1912-1918 г. Автор е на десетки студии и на монографиите “България в Балканските войни 1912-1913 г.”, “България - ключът към Голямата война 1914-1916 г.”, “Камбаните бият сами”, “Парола “Сабя” и др.