Георги Бакалов

Учредител

Проф. д-р Георги Бакалов е роден през 1943 г. в гр. Неврокоп в учителско семейство. През 1963г. завършва пълния курс на Софийската духовна семинария. Следва история с втора специалност философия в Софийския университет (1967-1971 г.) профил История на Византия и балканските народи през Средновековието. От 1971 г. до 1975 г. работи като научен сътрудник в Института по балканистика при БАН. След спечелен конкурс през 1975 г. постъпва на работа в Софийския университет – Исторически факултет, където работи и понастоящем. Хабилитира се като доцент по Византийска история през 1984, а през 1995 и като професор.
През 1981г. защитава докторат по средновековна българска история. Бил е на специализация в Букурещ и Солун (1972,1985,1986 г.) в Института за Югоизточна Европа и Университета Аристотел. От 1990 г. е заместник-декан, а от 1993 до 1999 г. декан на Историческия факултет и научен секретар на Академичния съвет. От 2003 е избран за заместник-ректор на Софийския университет по научно изследователската и издателската дейност.
Проф. д-р Георги Бакалов е автор на 13 монографии самостоятелно и в съавторство, както и на 120 студии и статии в специализирани научни издания и над 100 публикации в пресата. Главен редактор и член на ред колегии в пет периодични научни списания.