Божидар Димитров

Учредител

Роден на 03.12.1945 г. в гр. Созопол. През 1974 г. завършва специалност Българска история в СУ “Климент Охридски”. През 1975-1977 г. специализира в Института за изследване и история на текстове в Париж и школата по палеография и дипломатика във Ватикана. От 1978 г. до 1998 г. работи в Националния исторически музей като уредник в отдел “ХV – ХVІІ век”, зам. директор по научната част, директор. През 1998 – 2001 г. работи като научен консултант на вестник “Труд” и водещ историко – публицистични предавания в телевизиите “7 дни”, “Скат” и “Ден”. От декември 2001 г. отново е директор на Националния исторически музей. От 2003 г. води авторско предаване по Българска национална телевизия - “Памет българска”.
Автор е на 31 монографии и над 250 научни студии и статии в научни издания. Автор и научен консултант е на сценариите на над 25 документални и научно – популярни филми.