Антон Дончев

Учредител

Роден през 1930 г. в Бургас. Завършва право в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Изтъкнат представител на историческия роман в България, майстор на епоса с международна популярност, заради което често е наричан "Властелинът на миналото". Романите му - "Пробуждане", "Сказание за времето на Самуила", "Време разделно", "Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес" са не само образци на висока художественост, но и истински изследователски студии за историята и бита по нашите земи. Антон Дончев слага акцент върху моралните ценности, необходими за отстояването на национална и верска идентичност и с това привлича търсещия самопознание български читател. В своите творби - романи, есеистика, сценарии, разкази, статии Антон Дончев търси трайните и дълбинни измерения на българския характер в неговото развитие през вековете. Със своята винаги ярка обществена позиция той е явление в обществения ни живот, свято пазещ независимостта и достойнството си като човек и писател.