Андрей Пантев

Учредител

Роден на 26 март 1939 г. в с. Раковица, област Видин. През 1956 г.  завършва гимназиално образование в училище “Димитър Благоев”, гр. Видин, през 1961 г. завършва специалността история в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Философско-исторически факултет.  През 1967 г. става доктор по история в Института по история на Българска академия на науките. Защитава първа дисертация “Политиката на Англия към България 1880 - 1894”. От 1984 г. Доктор на историческите науки, Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Защитава докторска дисертация “Българският въпрос във Великобритания и САЩ 1876 - 1903”. През 1988 - 1990 г. е  декан по международна дейност в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. През 1990-1992 г. е  директор на Център за демографски проучвания към БАН. През 1994-1997 г. е  член и председател на Специализирания научен съвет по нова и съвременна история при ВАК. През 1995 г. е декан на Исторически факултет, Югозападен университет “Неофит Рилски”, гр. Благоевград. От юли 2001 г. е  депутат в 39-то Народно събрание, избран от гражданската квота на “Коалиция за България”. Автор и лектор на университетски курсове в България  и в чужбина.