Адил Решидов

Учредител

Роден е на 12.11.1943 .  1969-1973 г. завършва висше образование в СУ “Климент Охридски”, специалност педагогика. Работи като учител в ОУ в село Лудогорци в периода 1973-1974 г. През 1974-1976 г. работи в ОК на ДМКС в град Разград. Следващите четири години е в общинската администрация на град Исперих, като заема длъжността заместник кмет. От 1999 г. до сега е кмет на община Исперих.