Явор Банков

Член на УС

Роден на 11.11.1948 г. в София. Завършил специалност архитектура в УАСГ - София през 1973 г., оценител на произведения на архитектурата и паметници на културата (1993), оценител на недвижими имоти и декоративни изкуства (1997), оценител на интериор (2002). От 1995г. е управител на Централния дом на архитекта. Заместник председател на Управителния съвет на САБ е през 1998-2001г. Хоноруван преподавател по дисциплината "Опазване и използване на архитектурното наследство" в Архитектурния факултет на УАСГ (1976-1980; от 1998).  
Хоноруван преподавател по дисциплината “Култова архитектура в Средиземноморския свят” в Нов български университет (2003-2005). Хоноруван преподавател по дисциплината “Архитектурно наследство по българските земи” в Нов български университет (от 2005).
Взима участие в проектирането на реконструкцията и реставрацията на Народния театър "Иван Вазов" в София (член на колектива),  проектиране на реконструкции и обзавеждане на Приемна на Върховна прокуратура,   жилища, магазини и др., проектиране на пространствено оформление на международни и национални изложби, издирване, проучване и документиране на археологически и архитектурни паметници от различни епохи по българските земи,проучване и обявяване на архитектурните селища-резервати Долен, Ковачевица и   Бръшлян.