Павлина Попова

Учредител

Завършила e право в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. В периода 1983–1991 г. работи в правните отдели на Българската търговско-промишлена палата и Комитета по туризъм и в Посолството на България в САЩ. От 1995-1997 г. е Главен съветник и заместник-секретар по европейска интеграция в Секретариата по европейска интеграция към Министерския съвет. През 1991-1995 е на частна юридическа практика, а от 1998 г. – адвокат. Като основател и член на Управителния съвет на “Форума за европейска политика” активно работи по редица проекти, свързани със задълбочаване на познанията за ЕС и налагане на европейските ценности в България . Eдин от авторите и координатор по изготвянето на единственото по рода си изследване “Мониторинг на подготовката на България за присъединяването й към ЕС” (2001 г., 2002 г., 2003 г.) . Автор на частта за България в две сравнителни проучвания на Бюрото на Международната организация по труда на ООН в Женева, отнасящи се до Закона за държавния служител и социален диалог в службите за извънредни ситуации. Член на Съвета по европейска и евроатлантическа интеграция при Президента на Република България, а от 2006 секретар по външната политика на Президента. Владее английски и руски.