Проф. Александър Фол - председател 2005-2006

Учредител

Професор Александър Фол бе първият председател на Движението.
Той ни напусна рано, но в паметта на всички нас остана Учителя с голямата буква, посрещнал ни в аудиториите на Университета с внимание, респект и изречени думи, които формираха за десетилетия напред личното ни поведение като хора, преподаватели, изследователи. Той на научи какво ознавача думата Колега.
Професор Фол бе примерът за български учен с огромната ерудиция. Създател на научното направление тракология, което днес е един от най-значимите приносите на българската наука в световната хуманитаристика.  Неговите идеи разкриха преди археолозите цивилизация, чието неподозирано богатство остава загадка, достъпна за посветените, защото е невидим път към Космоса и Отвъдното.
Професор Фол бе човек с невероятно чувство за достойнство. Политици и службогонци не му повлияха.  Те се нуждаеха от съвета му, а ролята му сред тях често бе на един нов Диоген.
Професорът бе приятелят с пиперливото, но добродушно чувство за хумор. Малцина обаче биха посочили негов жест, който да ги е спрял. Той бе точен, но добродушен прорицател.
Професор Александър Фол бе рожба на драматични епохи. Може би това го направи най-известния ни познавач на Времето. То му се отблагодари и не го унищожи, а постави още приживе на пиедестал, до който малцина посмяха да се докоснат с нечисти помисли и ръце.
Жестът, който направи да ни легитимира с присъствието и водачеството си ни задължава да останем верни на науката, обществото и с дълг към младите българи, които да видят в наследството на България богатство с непреходна стойност.
Поклон пред паметта му!