"ПРОМЕТ СТИЙЛ " АД


2006
Металургичният завод "Промет Стийл" откликна на апела на президента Георги Първанов и подкрепи инициативата “Съхрани българското - Летни експедиционни бригади 2006 година”, съобщиха от завода. В рамките на тази инициатива студенти от различни български университети ще работят на разкопките на тракийското селище в Националния археологически резерват Деултум, село Дебелт, в непосредствена близост до металургичния завод "Промет Стиил".

След като миналата година дружеството съвместно с историческия музей в Средец консервира средновековна църква от 9- ти век, в която се предполага, че е покръстен самият цар Борис I, това лято "Промет Стиил" се включи в Националното движение “Българско наследство” за опазване и социализиране на културното и природното ни наследство, чрез подпомагане на студентски археологически бригади.

Идеята е Археологическият резерват "Деултум" да се превърне в средище за утвърждаване на националното ни самочувствие. В него, на площ от три кв. км. са регистрирани множество обекти от различни исторически периоди – от къснобронзовата епоха до късното средновековие. Основният обект са останките на голяма баня построена в края на ІІІ век и разположените над нея останки от ранносредновековни градежи. Зидовете й на места са запазени на височина до 2 м. Изключително редки за южна България са находките от селището, възникнало през VІІ-ІХ в, след нейното разрушаване.

Амбицията е работата по разкопките да повиши квалификацията на студентите, да им даде нови познания по консервация и реставрация на археологически обекти, опазване на културното наследство и културен туризъм. Студентските бригади ще бъдат съпътствани от лекции на археолози, реставратори и архитекти. В почивните дни младите хора ще имат възможност да участват в екскурзии. Осигурена е богата програма за свободното време и занимания със спорт.

През 2007 дружеството отново пое част от раздходите за организиране на семинарите в района на НАР Деултум-Дебелт