Ви Веста Холдинг

Подкрепи финансово провеждането на летните семинари 2006 г