Държавна агенция за младежта и спорта - Програма Младеж - "Младежта в действие"

След защитен от нас  проект,  ДАМС - Програма Младеж подкрепиха създаването на организация за провеждане на акцията "Съхрани българското" през 2006 г.