“Елаците мед” АД.

Дружеството подкрепи акцията "Съхрани българското" - 2006 и "Св Георги Победоносец"  и редовно подпомага дейността на местния младежки клуб.