МТЕЛ

Вторият национален младежки събор "Съхрани българското" - 2006 се проведе с финансовата подкрепа на МТел АД