МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

В рамките на средствата за археологически разкопки в старите столици, Министерство на културата отпусна суми за провеждане на летните археологически семинари - 2007