Музеи

Едни от най-интересните и най-посещавани обекти в Интернет са  музеите. Техният брой и разнообразие впечатляват. В Интернет има огромна база данни, свързана с музеите - художествени галерии, исторически, научни и технически сбирки, зоологически и ботанически градини, аквариуми и планетариуми.

Наред с прочутите Лувър, Ермитаж, Британски музей, Прадо и др., в Интернет са представени и сравнително малко известни, но с голяма познавателна стойност колекции от документи, снимки, картини, часовници, самолети, компютри, пеперуди, музикални инструменти и много, много други.

Информацията за българските музеи може да се намери на различни места. Най-меродавен е сайтът на Министерството на културата. Напоследък се пропагандира и буди интерес японски сайт, направен от японци-доброволци в България наречен “Бомба”, съкращение от английските думи на База данни за българските музеи. Той е добре замислен, но не съдържа изчерпателна информация.

Структурата и поддържането на музеите вероятно ще бъдат променени по силата на подготвяния нов закон за културно наследство В момента музеите се финансират от държавата и местните бюджети на градовете. Частни колекции има, но те нямат статут на музеи. Озаконяването им е големият препъни камък пред българското законодателство, защото придобилите ги лица със сериозни финансови възможности не могат да докажат произхода на част от експонатите, които са изкупувани от иманяри. Оттук и големият риск за разпиляването на българското културно наследство.

Съществуват освен това редица облекчения за посещение на музеите от учащи се, но е необходимо да се обмисли възможността посещението на музеите в рамките на екскурзии за ученици да се финансира не само от родителите, но и от местните бюджети за образование, каквато е практиката в редица европейски страни.

В България музеезнание се изучава в рамките на специалностите история, архивистика, културен туризъм, културология и др. За съжаление, не са достатъчни специализираната литература и учебните пособия. Големият проблем пред професионалната подготовка на бъдещите музейни работници е потребността от нов подход при подготовката им, в частност създаването у тях на мениджърски умения. Тази най-перспективна за историците професия все още не е достатъчно добре представена сред получаващите висше образование. Липсата на добре работещи научни групи в музеите също е проблем, който се отразява върху нивото на работа на тази изключително важна за възпитанието на младите българи институция. Проблемът с развитието на музейната дейност ще се задълбочи, ако въпросът с квалификацията и подготовка на кадри не стане един от приоритетите на държавата. При изобилието от културни паметници в страната ни нуждата от добри специалисти ще расте.

Полезни връзки

Prado - www.museoprado.mcu.es

Le Louvre - www.louvre.fr

British museum - www.thebritishmuseum.ac.uk

Государственный Эрмитаж - www.museum.ru

www. http://www.jicabg.com/museum