ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
“БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”

 

МОЛБА

ЗА АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО

 

от /сдружение, клуб, читалище/

Адрес ,

e-mail

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        Молим да бъдем приети за асоциирани членове на Национално движение „Българско наследство”.
        Декларираме, че приемаме устава на движението и ще работим за осъществяване на целите му.


        Прилагаме Протокол с решение.

 

 

Дата: 

С уважение: