Маршрути в ЮИ Европа

Форум във Варна 2005 г.

От 20 до 21 май 2005 г. се проведе среща на осем президента от Югоизточна Европа по темата “Културните коридори в Югоизточна Европа - общо минало и споделено наследство, ключ към бъдещо партньорство”.

"Държавните глави днес се включваме в дебат, който се води от десетилетия от учени и експерти. Понятието "културни коридори" се налага в резултат на усилията да определим духовната близост на този регион. Те имат своята икономическа обусловеност, имат и невероятна динамика. Днешният форум е знак, че регионът може да говори и да мисли със свой глас." Това каза президентът Георги Първанов при откриването на форума.

На Срещата бе приета Декларация за културните коридори в югоизточна Европа – основа на създаване на регионална Стратегия и план за действие за разкриване и развитие на мрежа от културни коридори. Основните идеи за културните коридори бяха изложени от президента Георги Първанов в словото му при откриване на форума.

По време на форума бе направено представяне на проекта на ИКОМОС, разкриващ мрежата на културните коридори в региона. Резултатите от форума бяха представени от Георги Първанов, Коиширо Мацуура и Тери Дейвис на съвместна пресконференция.


Форум в Опатия 2006 г.

От 1 до 2 юни 2006 г. в Опатия Хърватия се проведе Вторият регионален форум, посветен на културните коридори. На него бе приета “Стратегия за разкриване, опазване, устойчиво използване и популяризиране на щкултурните коридори на югоизточна Европа”.


Регионален форум “Културните коридори в Югоизточна Европа - общо минало и споделено наследство, ключ към бъдещо партньорство” - съвместна пресконференция на държавните ръководители, Генералния директор на ЮНЕСКО и Генералния секретар на Съвета на Европа

21-05-2005 10:30

Курортен комплекс "Ривиера" - Варна

Изявление на президента Георги Първанов

Изявление на генералния директор на ЮНЕСКО професор Коичиро Мацуура

Изявление на президента Георги Първанов:

Уважаеми колеги,

Господин Генерален директор на ЮНЕСКО,

Господин Генерален секретар на Съвета на Европа,

Дами и господа,

Позволете ми да открия съвместната пресконференция в края на регионалния форум във Варна и да се опитаме да коментираме неговите резултати, да отговорим на вашите въпроси. Преди всичко бих искал да изразя своето удовлетворение от резултатите на форума. Виждам ги в няколко посоки:

Първо, ние получихме много солидна, мощна подкрепа на инициативата за културните коридори. Това е подкрепа на единадесет президенти от региона на Югоизточна Европа, осем от които имаха възможността да я изразят чрез участие в дискусиите, а останалите трима – чрез официални представители на президентите и правителствата на своите страни. С други думи, налице е много активен диалог не само на двустранно, но и на многостранно равнище в региона.

Второ, бих казал, че можем да констатираме не само повишена интензивност на този диалог, но и стремеж да се търси подчертано работен характер, да се търсят съвсем конкретни резултати. Разсеяхме всякакви съмнения, убедихме скептиците, че темата за културно-историческото наследство не само може да бъде коментирана, но по нея могат да бъдат приемани и общи становища, както това стана на току-що приключилия форум. Мисля, че целите на форума са постигнати заради категоричната декларация на държавните глави, че културно-историческото минало повече не може да ни разделя, напротив – то ще ни обединява и ще бъде един от най-сериозните аргументи за интегрирането на региона в Европейския съюз.

На следващо място, бяха набелязани съвсем конкретни мерки и действия, които ние ще предприемем в следващата година. Тези мерки са в няколко посоки.

Първо, по създаването на една регионална експертна мрежа, която да обедини усилията на националните експерти с тези от европейските и международните институции. Имаме една година срок до форума, който ще се проведе в резултата на днешното ни решение в Хърватия и ще бъде посветен на науката.

Дотогава обаче ще трябва да подготвим стратегия за разкриване, опазване, устойчиво използване и популяризиране на културните коридори, както и план за действие по изпълнението на тази стратегия. Форумът днес възложи изпълнението на тази задача на досегашните експерти, на страната – досегашен домакин в лицето на България и на следващия домакин – Република Хърватия. Вярвам, че ще се справим с тази нелека задача. Но за първи път ние, уважаеми госпожи и господа, не приключваме темата със съответния форум, а ориентираме своите действия напред в съвсем конкретни параметри.

Подчертана беше приемствеността, още веднъж искам да го кажа. Ние високо ценим онова, което беше направено в Охрид - на форума “Диалог на цивилизациите”, в Тирана - с идеята за религиозната и етническата толерантност, символът на възстановяването на стария мост в Мостар и редица други подобни символи, които обстойно сме описали и в самата Декларация от Варна.

Важно е да се подчертае, че този форум е иницииран отвътре, от региона, но той потвърждава партньорството ни със споменатите международни институции.

Днес по едно щастливо съвпадение е и световният ден на културното разнообразие. Бих искал в този празничен ден да благодаря на моите колеги, държавните глави от региона, за активното им лично участие, за професионализма и амбицията, с която отстояваха своите позиции.

Бих искал да благодаря още веднъж на генералния директор на ЮНЕСКО професор Мацуура за личния му принос като патрон на нашата среща във Варна, както разбира се за финансовия принос на неговата организация.

Същата благодарност искам да изкажа и на другия патрон на форума – генералния секретар на Съвета на Европа Тери Дейвис.

Благодаря на президента на ИКОМОС, на представителя на Европейската комисия, както и на представителя на председателстващия Европейския съюз Великото херцогство Люксембург - имахме едно много топло, сърдечно и ангажиращо послание на премиера Юнкер.

Благодаря на всички членове на почетния комитет и на нашите гости, които присъстваха като наблюдатели на форума. С това те показаха, че инициативата би могла да получи приложение и в други, съседни на нашия регион страни. Защото тези културни коридори не свършват някъде на територията на някоя от нашите страни, те естествено продължават, преливат се в съседните региони.

Сърдечна благодарност за професионалната работа на експертната работна група, която отчете много от направените предложения. Искам да ви кажа, дами и господа, че се спори не малко. Имаме проблеми, но те са в детайлите и ние показахме, че можем да преодоляваме възникналите въпроси в една толерантна, конструктивна дискусия.

Още веднъж, благодарност за всички, които взеха участие. Благодарност на медиите, които внимателно проследиха и отразяват работата на форума.

Позволете ми сега да дам думата на другия патрон на форума - генералния директор на ЮНЕСКО професор Мацуура.


Изявление на генералния директор на ЮНЕСКО професор Коичиро Мацуура:

Благодаря, господин Президент.

Бих искал да се присъединя към президента Първанов и да изразя своята дълбока благодарност към тези държавни глави и представителите от региона и международните организации за тяхното активно участие и за техния принос към Декларацията от Варна.

Бих искал да благодаря особено на генералния секретар на Съвета на Европа Тери Дейвис за това, че е един от съорганизаторите на форума във Варна.

Моята особена благодарност определено е към президента Първанов за неговото лично лидерство – най-напред за това, че предложи концепцията за културните коридори преди две години на форума в Охрид, а също и за подготовката на варненския форум и за формулирането на високопродуктивната Декларация от Варна.

Искам да благодаря също на всички други представители на българската държава за това, че форумът във Варна се превърна в един небивал успех.

Нека да погледнем назад през изминалите три години. Първата ни среща беше през април 2002 година на министерско ниво в Париж. Тогава започнахме да разговаряме за това по какъв начин да популяризираме концепцията за диалога между цивилизациите и културите на Югоизточна Европа и по какъв съвсем практически начин да прилагаме тези концепции в региона. Оттогава до днес сме изминали доста продължителен път в много отношения и особено що се отнася до културата.

Културата е почва, върху която се опираме в нашите усилия за постигане на помирение и развитие на сътрудничеството. Тя може да се превърне в движещ фактор за обединяване на региона, може и трябва да бъде фактор, който обединява страните в Югоизточна Европа.

В този контекст концепцията за културните коридори, предложена от президента Първанов, е изключително важна. Тя е призвана да свърже всички тези изключително важни културно-исторически обекти и паметници по културните коридори, чрез които се обединяват държавите и народите в региона.

Искам да поздравя господин Първанов, че предложи форумът във Варна да бъде посветен именно на културните коридори. Изключително съм удовлетворен и от задълбочената подготовка на този форум.

По-специално искам да благодаря на експертите, които конкретно разработиха документацията по концепцията за културните коридори, както и начините, по които конкретно да работим за нейното осъществяване. Ще бъдат разработени конкретни механизми и те ща бъдат представени от експертите на следващата ни среща в Хърватия.

Имаме вече три предложения за последващи форуми. Това сочи, че страните и държавните глави в региона съвсем твърдо са поели ангажимента за насърчаване сътрудничеството в областта на културата. Това ме насърчава лично. То изпраща много силен сигнал към международната общност за това, че страните в Югоизточна Европа, преживели много трудни периоди в своята история, днес искат да вървят по пътя на диалога и сътрудничеството.

Изключително съм благодарен на президента Месич, който за съжаление трябваше да си тръгне, че предложи следващата среща да бъде в Хърватия през 2006 година и да се занимае със сътрудничеството в областта на науката.

Искам да благодаря много на Румъния, както и на Гърция и на техните държавни ръководители, за това, че предложиха да организират нови регионални форуми на много теми през 2007 година.

Иска ми се сега да повторя колко съм доволен, колко голямо удовлетворение изпита ЮНЕСКО. ЮНЕСКО ще продължи да сътрудничи и това се основава именно на чувството за ангажимент и съпричастност, демонстрирани от държавите и техните ръководители тук.

Искам да благодаря специално за това на президента Първанов, защото това чувство за съпричастност е движещата сила в тези инициативи. Благодаря ви.