Експедиции

Благоевград

село Дренково
Вкрая на ноември 2007 участници в клуба "Съхрани българското" - участници в летните археологически семинари под ръководството на докторант Мирослава >герогиева и местния ни координатор Десислава Георгиева посетиха средновекавната крепост в село Дренково. Тази еднодневна експедиция е част от техния проект за мониторинг насъстоянието на църковното архитектурно наследство в региона. Село Дренково се намира на 13 км западно от Благоевград. Разположено е в североизточните разклонения на Влахина планина. През селото тече р.Дренковска, десен приток на р.Струма. Близо до долината на Дренковска река се намира и Делчевски проход свързващ долината на р.Вардар (Р Македония) с долината на р.Струма. Благоприятните природно - географски дадености и близостта на региона до двете пътни артерии - р. Струма и р.Вардар, свързващи Егейския район с Наддунавската низина и оттам с Централна Европа са предпоставки за значимостта на този регион в древността. Един от най-големите археологически обекти в Югозападна България е късноантичната сграда в местността Градище, с. Дренково община Благоевград. При разчистването на горните пластове са разкрити два средновековни жилищни хоризонта. В сградата е бушувал унищожителен пожар станал вероятно към края на VI в. В нея е регистриран горял слой с дебелина 1- 1.30 м, в който бяха намерени 15 медни монети, най-късните от тях са няколко на Юстин II / 565-578 /. Най-ранната монета от обекта е от края на III в. С предметите датировката на късноантичната сграда се определя от края на III в. до към края на VI в. В землището на село Дренково има останки от средновековна черква, строена в 1305-според надписа запазен на самата църква до 1931г. Тя е едкорабна, триконхална, без нартика, със силно подчертана кръстовидна форма. Зидана е с ломени камъни,споени с бял хоросан. В отделни участъци зидовете са запазени в доста голяма височина. Впечатляващи са красиво оформените олтар и свод, арховидните ниши над входа изградени от дялъни блокчета бигоров камък.