Клубове "Съхрани българското"

Кърджали

Кърджали
В Кърджали е създаден общински клуб "Съхрани българското". Негови представители участваха във Втория младежки събор на 1 ноември.
Кърджали
Клубът в града е създаден през пролетта на 2006 г. Младежите активно участват в културния живот в града и работят в тясносътрудничество с регионалния музей и археолога Даниала Коджаманова.
Кърджали
През май 2008 във филиала на ПУ студентите от специалност "История" създадоха нов клуб "Съхрани българското". През лятото на 2008 председателят на клуба росица кирилова взе участие в семинара на Трапезица. Клубът има и настойник в лицето на ас. Дамян Борисов, който от есента на 2008 е преподавател във филиала на университета и планира интересни експедиции в района на Източните родопи през пролетта на 2009.
Областта
Км началото на учебната 2006 в училищата на Областта са създадени 9 клубове “Съхрани българското” по сведения на началника на Регионалния инспекторат Надя Джунджулова.
Момчилград
От сайта на Професионалната гимназия по туризъм научаваме, че в града от 2006 съществува клуб "Съхрани българското".