Клубове "Съхрани българското"

Враца

Враца
На 16.02 06 г. в Малка заседателна зала на военния клуб във Враца се проведе работна среща за учредяване на Клуб по родолюбие “Съхрани българското”. Основна задача на клуба е възстановяване, опазване и поддържане на войнишките паметници в областта. На срещата присъстваха представители на 10-те общини в областта, членове на военно - патриотичните съюзи, както и представители на областната и общинска управа, директора на Държавен архив-Враца, началника на гарнизон Враца- подп.С.Велин, командира на под.52380 м-р П.Стойков и СМИ. Председателят на Областния СОСЗиР бе подготвил информация за 77-те войнишки паметници и мемориални плочи в региона. Внимателно бяха изслушани и обсъдени всички предложения по темата. За председател на новоучредения клуб беше избран подп.С.Велин. В ръководството още влязоха и председателите на областните ръководства на военнопатриотичните съюзи и представител на областта.
с. Борован, обл. Враца
През лятото на 2008 ученици от клуб "Съхрани българското" заедно с представители на "Българския младежки червен кръст" и под ръководството на г-жа Даниела Велчовска почистиха двора на старинната църква в селото. В края на XVIIIв. По време на османското иго в Борован е имало две църкви, едната от които е рухнала и е останала днешната с името „Свети Никола” . През 1834г. Борованчани започват да изграждат дървена църква, наречена „Света Параскева”. Нейн майстов е Уста Петко Габровлията. Строежът е извършен от каменни блокове, като първоначално църквата е била покрита с каменни плочи, а по късно с цигли. Строена е на два етапа, като окончателно е завършена през 1882г. От избледнелия от годините надпис се разбира, че при построяването й са взели участие „всички благочестиви християни, живущи в селото”. Дадени са много средства за нейното обзавеждане и закупуване на двете камбани. През 1976 г. е обявена за паметник на културата. Акцията на младежите за социализиране на паметника върна към живота една българска светиня.