Военни паметници

Видин

с.Бойница
Паметна плоча на Пуйо войвода - деец на националноосвободителното движение
с.Бойница
Каменен блок за Пуйовата размирица - символ на борбата за национално освобождение
Видин
Бюст-паметник на Г. С. Раковски
Видин
Бюст-паметник на Васил Левски
Видин
Бюст-паметник на Христо Ботев
с. Градец
Паметен знак за въстанието през 1850 г.
с. Иново
Паметник на загиналите румънски воини за освобождението на Видин от османско иго
с. Арчар
Паметник на загиналите румънски воини през 1878 г.
Димово
Паметник на загинали румънски воини за освобождението на България през Руско-турската война
с. Киряево
Бюст-паметник на капитан Киреев - руски офицер, герой от Руско-турската война
с. Подгоре
Паметник на капитан Николай Алексеевич Киреев - герой от Руско-турската война
с.Раковина
Паметник на капитан Николай Алексеевич Киреев - герой от Руско-турската война
с. Раковица
Паметен знак за въстанието през 1850 г.
с. Ново село
Паметник на загиналите в Новоселското въстание през 1876 г.
с. Ново село
Паметен знак на загиналите въстаници през 1876 г.
с. Ново село
Паметен знак на 20 обесени въстаници през 1876 г.
с, Динково
Паметник на загиналите въстаници през 1850 г.
Белоградчик
Паметник на загиналите за защитата на Белоградчик през 1913 г.
Белоградчик
Паметна плоча на загиналите при защитата на Белоградчик през 1885 г.
с. Воровица
Паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с. Крачимир - в местността „Равни кладенец" до изгорелия пост
Паметник на загиналите от с. Крачимир в Сръбско-българската война
с. Рабиша
Паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с. Салаш
Паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с. Салаш
Паметник на загиналите във войните през 1913 г.
с. Салаш
Паметник на загинал офицер през 1913 г.
с. Стакевци
Паметник на загиналите във войните (1912-1913 г.)
с. Стакевци
Паметник на загиналите в Първата световна война
с. Бориловец
Паметник на загинал в Балканската война жител на селото
с.Раброво
Паметна плоча на загиналите в Отечествената война жители на селото
Брегово
Паметник на загиналите във войните (1885,1912-1913, 1915-1918 г.)
с.Връв
Паметен знак на загиналите във войните (1912-1913 и 1915-1918 г.)
с. Гъмзово
Паметник на загиналите във войните (1912-1913,1915-1918 и 1944-1945 г.)
с. Калина
Паметен знак на загиналите във войните (1912-1913 и 1915-1918 г.)
с. Тияновци
Паметник на загиналите във войните (1912-1913 и 1915-1918 г.)
с. Акациево
Паметник на загиналите в Балканската война
с. Буковец
Паметник на загиналите във войните (1912-1913 и 1915-1918 г.)
с. Гомотарци
Паметник на загиналите във войните (1912-1913 г.)
с. Гомотарци
Паметник на загиналите в Първата световна война
с. Генерал Мариново
Бюст-паметник на генерал-майор Кръстьо Маринов, командир на 30-и Шейновски полк по време на Сръбско-българската война; началник на 6-а дивизионна област - Видин по време на Балканската война и комендант на Видин по време на Междусъюзническата война
Видин
Паметник на загиналите в Сръбско-българската война през 1885 г. „Скърбящият воин"
Видин
Паметник на загиналите от област Видин във войните (1912-1913 и 19151918 г.)
Видин
Паметник на загиналите от област Видин в Сръбско-българската война
Видин
Паметник на поручик Ангел Тодоров - загинал в Сръбско-българската война
Видин
Бюст-паметник на генерал-майор Кръстьо Маринов, командир на 30-и Шейновски полк по време на Сръбско-българската война, началник на 6-а дивизионна област - Видин по време на Балканската война и комендант на Видин по време на Междусъюзническата война
Дунавци
Паметник на загиналите във войните (1912-1918 г.)
с. Дружба
Паметен знак на загиналите във войните (1912-1913, 1915-1918) и Отечествената война
с. Кутово
Паметник на загиналите във войните (1912-1913и 1915-1918г.)
с. Каленик
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Капитановци
Паметник на загиналите във войните (1912-1913 г.)
с. Кошава
Паметник на загиналите във войните (1912-1913и 1915-1918г.)
с. Кошава
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Майор Узуново
Паметник на капитан Узунов - участник в Сръбско-българската война
с. Покрай на
Паметник на загиналите във войните (1912-1913и1915-1918г.)
с. Сланотрън
Паметник на загиналите във войните (1912-1913 г.)
с. Сланотрън
Паметник на загиналите в Първата световна война (1915-1918 г.)
с. Търняне
Паметна плоча на загиналите във войните(1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 г.)
с. Милчиналъка
Паметник на загиналите във войните (1885. 1912-1913и 1915-1918г.)
с. Воднянци
Паметен знак на загиналите във войните (1912-1913, 1915-1918 и 1944-1945 г.)
с. Върбовчец
Паметник на загиналите във войните (1912-1913и 1915-1918г.)
с. Костичовци
Паметник на загиналите във войните (1912-1913и1915-1918г.)
с, Големаново
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Големаново
Паметник на 63 загинали от 15-и ломски полк през Първата световна война
с. Големаново
Паметник на загиналите български войници във войните за освобождение на България
Кула
Паметник на загиналите във войните (1885, 1912-1913, 1915-1918 г.)
Кула
Паметен знак на загинали български войници във войните за освобождение на България
с. Полетковци
Паметен знак на загиналите в Отечествената война
с. Киряево
Паметник на загиналите във войните (1885,1912-1913,1915-1918 г.)
с. Ново село
Паметна стена за загиналите в Априлското въстание през 1876 г. и войните (1885, 1912-1913, 1915-1918г.)
с. Ново село
Паметник на загинали в Отечествената война
с. Неговановци
Паметник на загинали в Балканската война
с. Неговановци
Паметник на загиналите в Първата световна война
с. Неговановци
Паметник на загинали в Отечествената война
с. Ясен
Паметник на загиналите във войните (1885, 1912-1913, 1915-1918 г.) и Отечествената война
с. Черно поле
Паметник на загиналите във войните (1912-1913 и 1915-1918 г.)
с. Върбово
Паметник на загиналите във войните (1912-1913, 1915-1918 и 1944-1945 г.)
с. Долни Лом
Паметник на загиналите във войните (1885,1912-1913,1915-1918 г.)
с.Репляна
Паметник на загиналите във войните (1912-1913 и 1915-1918 г.)
с. Търговище
Паметник на загиналите във войните (1912-1913 и 1915-1918 г.)
с. Чупрене
Паметник на загиналите във войните (1912-1913 и 1915-1918 г.)