Клубове "Съхрани българското"

Велико Търново

Велико Търново
Във Велико Търново съществуват два клуба - ученически и на курсантите-студенти от Националния военен университет "Васил Левски". Курсантите активно раблотиха по разчистването на Трапезица. Участваха в тържественото закриване на бригадите на 19 август в НАР Деултум-Дебелт и получиха грамоти и възпоменателни медали. През есента се смени ръководството на клуба, но новите млади бъдещи офицери вече имат ясна визия за бъдещите си акции. като начало те откриха на 6 декември изложбата "Наследството в ръцете на младите" в присъствието на командирите си, представител ни местната общественост в лицето на зам. областния управител М. Бояджиева и нашия координатор за В. Търново - г-жа М. Трифонова-Стоянова.
Велико Търново
През учебната 2006/2007 е създаден клуб "Съхрани българското" към Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" във Велико Търново. Членовете на клуба са подготвили картички, на които е отпечатана детска рисунка на Преобрженския манастир. Целта е да се съберат средства за реставрация на манастирските стенописи.