Бригади

Велико Търново

Велико Търново
В продължение на 1 месец всяка сутрин участниците в Летните археологически семинари "Съхрани българското"2007 изкачваха хълма Трапезица, за да хванат кирките и лопатите и така по своему да съхранят частица от българската история. Копаеха, правеха своите малки "открития", слушаха лекциите на ръководителите на обекти и заобичаха Трапезица като част от нещо много скъпо и свято. На тръгване си обещаха, че догодина пак ще са там - на любимия хълм, за да СЪХРАНЯТ БЪЛГАРСКОТО. УЧАСТНИЦИ В ПЪРВА СМЯНА/ ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ: Мирослава Стоилова Георгиева – ръководител І смяна, Десислава Стоилова Георгиева - ръководител ІІ смяна, Вангелия Сашкова Данчева, Димитрия Ангелова Васева, Златка Михайлова Сотирова, Ива Янкова Илева, Надежда Николаева Дамянова, Радослава Петрова Накривойска, Райчо Стойчев Киров, Величка Ангелова Плевнелиева, Гергана Любенова Христова, Емилия Асенова Шумкова, Албена Йорданова Найденова, Веселин Тодоров Георгиев, Александра Тонева Микова, Вайдин Хасанов Мисанков, Григорий Веселинов Мечков, Дария Любенова Добрева, Ксения Любенова Добрева, Белинда Ромеова Виденова, Благовест Иванов Драгиев, Зайнеп Сайдиева Кундева, Надежда Димитрова Сакарева, Мария Алексиева Адърова; УЧАСТНИЦИ ВЪВ ІІ СМЯНА/ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ: Капка Василева Иванова, Силвия Христофорова Калинова, Сашка Димитрова Джамбазова, Радостина Красимирова Димова, Тодор Маргаритов Тодоров, Мария Стефанова Симеонова, Магдалена Теодорова Георгиева, Кремена Атанасова Митева, Светлана Веселинова Великова, Йордан Маринов Събев, Димитър Вихренов Йоргов, Христина Велиславова Габровска, Елизар Алексиев Станев; ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ: Пламен Веселинов Михайлов, Емил Асенов Чобанов, Росица Кирова Стойчева, Калин Петров Темелков, Елица Велева Велева; Фотограф: Владимир Михнев, Капка Иванова; Лектори І-ІІ см.: арх. Явор Банков, проф. М. Ваклинова, доц. Йордан Алексиев, доц. Мирко Робов, доц. Константин Тотев, д-р К. Тотева, доц. Людмила Стоянова, доц. Марияна Йовевска, доц. Пламен Павлов, доц Иван Лазаров,д-р Мария Долмова, д-р Володя Попов, Соня Лангова. Проведени учебни екскурзии и посетени музеи: Дряновски манастир, Ивановски скални манастири и Червен, Арбанаси, Преображенски манастир, хълм Царевец, Археологически музей - В.Търново, Църквата Св. 40 мъченици. Представителr на Президента: Иван Анатасов, Даринка Първанова. Педагог: Мина Атанасова.
Велико Търново
От 16 юли до 16 август 2008 във Велико Търново се проведоха третите Летни археологически семинари "Съхрани българското". В него участваха младежи от България, Сърбия, Франция и Испания. Българските студенти представяха няколко български университета и клубове "Съхрани българското" - от Пловдив, Русе, Благоевград, София. По време на семинарите участниците слущаха лекции на известни български археолози и историци. Финансирането на Семинарите бе осигурено от Министерството на културата и Министрествата на външните работи на Франция и Испания. През последния ден на Семинарите студентите връчиха на представителите на Държавата и Града символично послание-отчет за дейността си през изминалите години и поставиха на вниманието им потребността от по-активен диалог за развитието на проекта "Трапезица". На зам.областния управител на В.Търново бе връчена благодарствена грамота за подкрепа на инициативите на НДБН във В. Търново.