Клубове "Съхрани българското"

Варна

Варна
Към Варненския свободен университет съществува от пролетта на 2006 клуб "Съхрани българското - Карел Шкорпил", учреден от студентите на спец. История под ръководството на д-р М. Манолова-Войкова, преподавател по археология. През октомври бе създаден още един клуб в университета в рамките на Студентския съвет.
Варна
Във Варна работят два клуба, създадени във Варненския свободен университет. първият е структура към Студентския съвет, а втория е на студентите от специалност История и носи името на "Карел Шкорпил- Съхрани българското. Ръководител на клуба на историците е д-р Мария Манолова-Войкова. Участници в клуба активно участват в различни дейности, свързани с опазване на наследството и в летните бригади.
Провадия
От 2007 в Провадия към СОУ "Христо Ботев" съществува клуб "Съхрани българското"