Клубове "Съхрани българското"

Шумен

Шумен
Клуб "Съхрани българското" към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" е учреден на 7 декември 2006 г. Председател на клуба е гл. ас. д-р Константин Константинов, който е и главен координатор на организацията в региона. Сред основните дейности на студентския клуб са: участие в теренни археологически и етнографски експедиции, акции по опазване на природното наследство в региона, организиране на научни дискусии, кръгли маси и др.
Шумен
Клуб "Съхрани българското" към Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия е създаден на 17 януари 2008 г. Председатели на клуба са Красимир Кънчев и Милена Герова. Сред основните дейности на клуба са отбелязване на важни исторически дати и годишнини, участие в археологически разкопки, участие в инициативата "Свети Георги Победоносец" за почистване на войнишки паметници в Шуменския регион.
Шумен
Клуб “Съхрани българското” към СОУ “Сава Доброплодни” е учреден на 20 септември 2006 г. Председател е ученичката Рамона Валентинова. Основна дейност: участие в акции по почистване на войнишки паметници и монументи на исторически личности; събирателска дейност (фолклор, етнографски проучвания в Шумен и региона). Организиране на викторини, конкурси за плакати, дипляни, за популяризиране на културно-историческото наследство на България; организиране на концерти в Шумен, Елена, Трявна, София по повод важни исторически събития. Носител на Наградата на Шумен за 2007 г. за най-добра ученическа формация.
Шумен
Гарнизонен клуб “Съхрани българското” към Военен клуб, гр. Шумен е учреден на 14 май 2006 г. Председател на клуба е Мишо Йорданов. Основна дейност: участие в инициативата “Св. Георги Победоносец” по почистване на войнишки паметници в Шумен и региона; откриване на паметни плочи на видни исторически личности; организиране на изложби, концерти, активно подпомагане с физическа сила и материална база на дейността и акциите на студентските и ученическите клубове в Шумен.
Шумен
Клуб “Съхрани българското” към Природо-математическа гимназия “Нанчо Попович” е учреден на 20 март 2007 г. Председател на клуба е ученикът Ивайло Сакелариев. Основна дейност: проучване и документиране на изворите и чешмите в Шуменския регион чрез организиране на проучвателски експедиции.
Шумен
Клуб "Съхрани българското" към Гимназия с преподаване на чужди езици "Никола Йонков Вапцаров" е създаден официално на 7 февруари 2008 г. Председател на клуба е Петя Косева, ученичка в 11а клас. В него членуват над 30 ученици и преподаватели. Клубът развива дейност още от средата на 2006 г. в следните направления: организиране на табла, изложби и викторини по отбелязване на важни дати от българската история; почистване и опазване на паметника на Хаджи Димитър в града и др.
Каспичан
Клуб "Съхрани българското" към СОУ "Панайот Волов" в гр. Каспичан е създаден на 18 декември 2007 г. Председател е ученичката Теодора Стефанова. Сред основните дейности на клуба са: организиране на музейна сбирка към училището; изадаване на вестник "Топовете"; организиране на фолклорни изследвания и прояви.
Шумен
Детска академия „Шуменче“ ще бъде открита тържествено тази вечер в ЦДГ №30 „Космонавт“. Идеята е на педагогическия персонал в градината, като част от инициативата „Съхрани българското“. Деца от всички групи ще бъдат възпитавани в ценностите, свързани с бита, традициите и добрите нрави на родния край. Работата по този проект ще се осъществява на две нива - І ниво детска група с активно участие на семейството и ІІ ниво - детска градина с изява извън него. Тази вечер, от 17.00 ч., стартира първата инициатива от проекта - именуване на деветте групи. Кръстник на първата група „Мики Маус“ е управителят на ПИБанка - Шумен Пламен Стайков. ШУМ.БГ 19.11.2008
Шумен
На 10 март 2008г. клуб "Съхрани българското" и СИП Европейски уроци организираха благотворителен кулинарен базар. Много от нас опитаха домашно приготвените вкусотийки. Събраните средства от базара и от продажбата на вестник "Евролюция" са за Ваня Тенева от XIIг клас. Ваня се нуждае от 10 000лв. за серия от ортопедични операции, за да може отново да ходи нормално.
Смядово
От началото на учебната година 2007 е създаден клуб "Съхрани българското" към Детския комплекс на гр. Смядово.