Клубове "Съхрани българското"

Хасково

Любимец
В града работи клуб "Съхрани българското", който участва в акции по почистване на войнишките паметници и др.