Клубове "Съхрани българското"

Стара Загора

Казанлък
Учреден през 2008 у клубът “Съхрани българското” в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм. Негов ръководител е Петранка Ризова.