Военни паметници

Стара Загора

Стара Загора
Монолитен мраморен блок - морена, изграден по случай 100 г. от основаването на Старозагорския революционен комитет(1969 г.)
Стара Загора
Паметник, изграден по случай 90 г. от Старозагорското въстание (1875 г.)
Стара Загора
Бюст-паметник на Христо Ботев
Стара Загора
Бюст-паметник на Хаджи Димитър
Стара Загора
Паметник на митрополит Методий Кусев - възрожденец (2 бр.)
Стара Загора
Паметник на водачите на Старозагорското въстание от 1875 г. Кольо Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов
Стара Загора
Бюст-паметник на Кольо Ганчев - водач на Старозагорското въстание (1875 г,)
Стара Загора
Паметник на Христо Шикиров - участник в Старозагорското въстание (1875 г.)
Стара Загора
Бюст-паметник на капитан Петко войвода
Стара Загора
Бюст-паметник на Васил Левски
Стара Загора
Паметник на Петко Славейков
Стара Загора
Паметник на загиналите в Руско-турската война
Стара Загора
Паметник - барелеф на Васил Левски
Стара Загора
Паметник на загиналите в боя при Стара Загора на 19.07.1877 г. по време на Руско-турската война
Стара Загора
Паметник на загиналите българи и руси в боя при Стара Загора на 19.07.1877 г. по време на Руско-турската война
Стара Загора
Параклис мавзолей-костница на загиналите мирни граждани след опожаряването на Стара Загора по време на Руско-турската война
Стара Загора
Паметници на загиналите в Руско-турската война (6 бр.)
Стара Загора
Паметник на загиналите в Сръбско-българската война 1885 г.
Стара Загора
Паметник на загиналите във войните за национално обединение (1912-1913 и 1915-1918г.)
с. Богомилово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918г.
с. Бъдеще
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Змеево
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 19151918г.
с. Казанка
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Калитиново
Паметник-Братска могила на загиналите воини в Руско-турската война
с. Маджерито
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Памукчии
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918г.
с. Петрово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Пряпорец
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Преславен
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Сладък кладенец
Паметник на загиналите в Руско-турската война
с. Хрищени
Паметник на загиналите за свободата и независимостта на България
с. Подслон
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Арнаутито
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Воденичарово
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Калояновец
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Козаревец
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918г.
с. Ракитница
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918г.
с. Ракитница
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Християново
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Дъбово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Селце
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 19151918 г.
с. Тулово
Паметник на загиналите за свободата и независимостта на България
с. Ягода
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Дълбоки
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г,
с. Горно Ботево
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 19151918 г.
с. Пшеничено
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 19151918 г.
с. Хан Аспарухово
Войнишки паметник на загиналите във воините през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Дълбоки
Паметник на загиналите в Руско-турската война
с. Бащино
Войнишки паметник на загиналите във воините през 1912-1913 и 1915- 918 г.
с. Бяло поле
Войнишки паметник на загиналите във воините през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Бяло поле
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Венец
Войнишки паметник на загиналите във воините през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Опан
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Пъстрей
Войнишки паметник на загиналите във войните през1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Средец
Войнишки паметник на загиналите във войните през1912-1913 и 1915-1918г.
с. Главан
Паметник на загиналите за свободата и независимостта на България
Гълъбово
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Мъдрец
Паметник на загиналите за свободата и независимостта на България
с. Обручище
Паметник на националноосвободителното движение в епохата на Българското възраждане
с. Обручище
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Разкаене
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Разделна
Паметник на загинали летци
с. Братя Даскалови
Паметник на Христо Ботев
с. Братя Даскалови
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Горно Белено
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918г.
с. Голям дол
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Гранит
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Малък дол
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Марково
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Медово
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Сърневец
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Партизанин
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918г.
с. Съединение
Паметник на Съединението
с. Гита
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Димитриево
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Зетьово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Малко Тръново
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Могилово
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Рупки
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Спасово
Паметник на загиналите в Отечествената война
Чирпан
Паметник на загиналите в Отечествената война
Чирпан
Паметник на загиналите за свободата и независимостта на България
с. Яворово
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Яздач
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Гипсово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Грудово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Даскал Атанасово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Диня
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Землен
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Знаменосец
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Знаменосец
Паметник на загиналите в националноосвободителното движение в епохата на Българското възраждане
с. Коларово
Паметник на Поп Минчо - виден български възрожденец
с. Коларово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918г.
Раднево
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Свободен
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Тополяне
Паметник на загиналите за свободата и независимостта на България
с. Трояново
Паметник на загиналите за свободата и независимостта на България
с. Тихомирово
Паметник на загиналите за свободата и независимостта на България
с. Трънково
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с- Трънково
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Сърнево
Паметник на загиналите в националноосвободителното движение в епохата на Българското възраждане
с. Сърнево
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Ковачево
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Ветрен
Паметник на загиналите в Рускотурската война
с. Ветрен
Паметници, трасиращи бойния път на опълченските дружини в Руско-турската война - 2 бр.
Гурково
Паметници на загиналите в Руско-турската война - 3 бр.
Гурково
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Лява река
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Милево
Паметник на загиналите в националноосвободителното движение в епохата на Българското възраждане
с. Милево
Паметник на Братя Жекови
с. Милево
Войнишки паметник на загиналите в Сръбско-българската война и във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
Николаево
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Бузовград
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Голямо Дряново
Паметник на загиналите в Априлското въстание
с. Голямо Дряново
Паметници на загиналите в Руско-турската война - 2 бр.
с. Голямо Дряново
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Енина
Паметници на загиналите в Руско-турската война- 2 бр.
с. Енина
Паметник на загиналите в Отечествената война
Казанлък
Паметници на загиналите в Руско-турската война - 2 бр-
Казанлък
Паметник на загиналите за независимостта и свободата на България през периода 1912-1945 г.
Казанлък
Паметник на загиналите в националноосвободителното движение в епохата на Българското възраждане
с. Кънчево
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918г.
с. Горно Черковище
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Горно Черковище
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Овощник
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915- 1918 г.
с. Розово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Ръжена
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Средногорово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Средно изворово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Черганово
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Шейново
Паметници в памет на Руско-турската война-3 бр,
връх „Бузлуджа"
Паметник на загиналите от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
Шипка
Паметник на загиналите в националноосвободителното движение в епохата на Българското възраждане
с. Александроао
Паметна плоча на загиналите от с. Александрово в Отечествената война
с, Гъбарево
Паметна плоча на загиналите от с. Гъбарево в Руско-турската война
с. Горно Съхране
Паметна плоча на загиналите от с. Горно Съхране в Отечествената война
с. Горно Съхране
Войнишки паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918г.
Павел баня
Войнишки паметници на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г. - 2бр.
с. Тъжа
Паметник на загиналите в националноосвободителното движение в епохата на Българското възраждане
с. Тъжа
з 1912-1913 и 1915- 1918 г.'
с. Паничерево
Паметник на загиналите в Рускотурската война