Клубове "Съхрани българското"

София (столица)

София
Първият и най-активен софийски клуб е създаден от студентите на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. Негови предсатвители участваха в акцията "Св. Георги Победоносец", летните семинари на Трапезица и в Дебелт и др. Ръководител на клуба е Мирослав Йовчев, който работи в тясно сътрудничество с доц. арх. Вранчева.
София
На 4 декември 2008 студенти от различни специалности на УНСС - участници в летни археологически семинари в старите български столици и акции на национално движение "Българско наследство" от 2005 година насам учредиха клуб "Съхрани българското". Инициатори на новия столичен клуб са шестима студенти - второкурсниците от специалността "Международни отношения" Емил Бъчваров, Ива Астарджиева и Ивета Йовчева, както и Евгени Рашев, Ненчо Дончев и Лилия Петрова.
София
Клуб "Съхрани българското" е създаден от 2006 г. в 26 СОУ "Йордан Йовков" - Люлин. през 2006 учениците от клуба са наградени с Грамота от Столична община за активно участие в пролетна кампания за почистване и облагородяване на училищните дворове и прилежащите им пространства. Няма информация за дейността на клуба през ледващите години.