Семинари

София (столица)

София
От 12 до 13 юли 2007 в София се проведе национално съвещание на координаторите на Националното движение в Русе, Шумен, Пловдив, Благоевград. Целта бе подготовката на предстоящите летни семинари по археология. Участваха д-р К.Константинов, Д. Борисов, Мирослава и Десислава Георгиеви, Капка Иванова.