Клубове "Съхрани българското"

Сливен

Сливен
От пролетта на 2006 към Военния клуб е създаден клуб "Съхрани българското" с основна цел поддържане на военните паметници.