Клубове "Съхрани българското"

Бургас

Бургас
В Бургас се развива ученическа мрежа от клубове. На 8 януари 2007 в Бургас е проведена среща на учители от няколко бургаски училища - руската гимнация, Добри Чинтулов, Братя Миладинови и др., в които се работи по идеята "Съхрлани българското" в рамките на часовете за СИП. Преподавателите са обсъдили идеята през м. март в града да се проведе седмица "Съхрани българското". Информация за събитието постъпи от нашия регионален координатор г-жа Красимира Костова. Очакваме подробности за мрежата и местните координатори.
Бургас
На 22.03.2006 Клуб за родолюбие "Съхрани българското" бе създаден във във ВК-Бургас.Целта е да се организира на участието на личния състав от Българската армия в гарнизон Бургас в инициативата на Президента на Република България и Върховен Главнокамандващ господин Георги Първанов за възстановяване и опазване на войнишките паметници “Св. Георги Победоносец”.