Семинари

Бургас

Средец
Семинарът "Сезоните на Странджа - природа, човек, култура" протече от 24 до 26 ноември. Това е първото от серията събития с научно-практическа насоченост, които искаме да организираме в течение на дена година. Целта ни е да работим за формиране на лидерския екип на младежите от движението "Съхрани българското" и неформално младежко "лоби" на Странджанския регион, познаващо историята, природната среда и днешния ден на този край. Участваха 15 младежи от София, Шумен, Благоевград, Смолян, Плевен, Бургас - ученици, студенти, докторанти и асистенти. Лекциите се редуваха с работа на терен. Посетени бяха селата Горно и Долно Ябълково и Факия.