Бригади

Бургас

От 22 юли до 19 2007 август в рамките на две смени студенти от Шуменския университет, Софийския университет, Варненския свободен университет и Нов български университет работиха като един при проучването на Националния археологически резерват "Деултум-Дебелт". При разкопаването на обект "Римска баня" те показаха за пореден път, че българското културно наследство е в добри ръце. Работеха, слушаха лекции, забавляваха се, но нито за миг не забравиха общата идея, която ги беше събрала - ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКОТО! Археолог на обекта бе Красимира Костова По време на семинарите лекции четоха арх. Явор Банков, доц. Л. Стоянова, ст.н.с. Лиляна Симеонова, доц. Л. Вагалински и доц. П. Балабанов, д-р Мария Манолова-Войкова, А.Каменаров, Кр. Костова, доц. Ст.Витлянов и др. Бяха проведени учебни екскурзии до Несебър, Поморие, Ахтопол, Созопол, М. Търново, Бургас Заедно с нас работиха доброволци от ученически клубове "Съхрани българското" в Бургас и Средец Ръководители на отрядите бяха д-р К.Константинов, Мирослава Георгиева, Дамян Борисов; фотограф Владимир Михнев, Калина Стоянова. Представители на Президента - Светла Маркова-Дуновска и Бойка Башлиева (заедно със своя син).
с. Дебелт, обл. Бургас
От 16 юли до 2 август 2008 в района на националния археологически резерват Деултум-Дебелт се проведе поредния летен семинар "Съхрани българското". В него участвата младежи от България, Турция, Франция и Испания. Студентите работиха по разкриването на обекта "Римск баня" под ръководството на археолога Красимира Костова. Студентите слушаха лекции на доц. П.Балабанов, д-р М. Манолова-Войкова, доц. К. Панайотова, доц. К. Порожанов и др. Учебни пътувания им представиха наследството на Странджа и черноморското крайбрежие.