Експедиции

Бургас

Странджа
Екип на студенти-уастници м летните семинари "Съхрани българското" - 2007 от ВСУ с ръководители арх. Я. Банков и проф. Р. Михнева ще обиколи в края на юли селищата на Странджа. Целта на експедицията е да се проучи състоянието на традиционната странджанска къща, да се документират и фотозаснемат обекти с цел съставяне на бяла книга на Странджа.