Клубове "Съхрани българското"

Силистра

Силистра
Клуб "Съхрани българското" в Силистра работи към ОУ "Иван Вазов". Дейността му през 2006 г. е била подпомагана от Общината.
Алфатар
Общински клуб "Съхрани българското" с председател кмета на Общината г-жа Радка Желева. Контакти:Община АЛФАТАР 7570 гр.Алфатар ул."Йордан Петров" 6 e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg факс: 08511 / 21 28 ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА 086 / 811 610 - Централа 086 / 811 611 - Кмет
Тервел
Клубът "Съхрани българското" е учреден в града през 2006 година преди посещението на града от президента Г.Първанов. Клубът участва активно в живота на града, събира местен фолклор, готви книга по краезнание. В него вече участват завършили училище първите му учредители. През май 2009 помогнаха за откриването на изложба посветена на Хан Тервел, подготвена от фондация Бъднини.