Клубове "Съхрани българското"

Разград

Разград
През май 2006 в Разград в събота бе учреден четвъртият в страната клуб "Съхрани българското". Учениците взеха активно участие в акцията Свети Георги Победоносец. Повечеза това www.razgradonline.com/news/art-2520.html - 39k