Военни паметници

Разград

Разград
Архитектурно-скулптурен паметник с апликирани паметни плочи с имената на загиналите във войните през 1912-1913,1916-1918 и 1944-1945 г.
Разград
Паметна плоча с имената на поборниците от четата на Таню войвода
с. Геново
Фигурален паметник на загиналите във войните през 1912-1915 г.
с. Пороище
Скулптурно-архитектурен паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с. Побит камък
Архитектурно-скулптурен паметник на загиналите във войните през 1912- 1918 г.
с. Осенен
Архитектурно-скулптурен паметник на загиналите във войните през 19131915 г.
с. Дряновец
Скулптурно-архитектурен паметник на загиналите във войнитеза освобождение на България
Апликирани паметни плочи на загиналите в Първата и Втората световна война
Кубрат
Архитектурно-скулптурен паметник на героите, загинали за Родината
Паметник-пирамида на загиналите в Балканската и Първата световна война
с. Черешево
Пирамида на загиналите в Балканската война
с. Черешево
Апликирана паметна плоча на падналите в Отечествената война
Завет
Архитектурно-скулптурен паметник на загиналите във войните през 1912-1913и 1915-1918г.
с. Острово
Архитектурно-скулптурен паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918г.
с. Сей дол
Апликирани паметни плочи на загиналите в Балканската, Първата световна и Отечествената война
с. Каменар
Паметник-обелиск на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Гороцвет
Паметник-обелиск на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Ловско
Апликирана паметна плоча на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918г.
Цар Калоян
Свободно стояща паметна плоча на загиналите в Отечествената война
Цар Калоян
Постамент с имената на загиналите във войните през 1912-1913, 19151918 и 1944-1945 г.
с. Костанденец
Паметна плоча на загиналите от с. Костанденец във войните през 1912-1913 и 1916-1918Г.
с. Езерче
Архитектурно-скулптурен паметник на загиналите във войните 1912-1913 и 1915-1918г.
с. Езерче
Архитектурен ансамбъл на загиналите в Отечествената война
Исперих
Свободно стояща паметна плоча на загиналите в Отечествената война
с. Ионково
Апликирана паметна плоча на загиналите за Родината
с. Конево
Паметна плоча на младши сержант Велико Георгиев Минев, загинал в Отечествената война
с. Малък Поровец
Обелиск на загиналите за Родината във войните през 1912-1913, 19151918 и 1944-1945 г.
с. Лудогорци
Апликирани паметни плочи на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война
с. Свещари
Апликирани паметни плочи на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата световна и Отечествената война
с. Хърсово
Седем паметни плочи на загиналите от селото опълченци и войници през 1877-1878. 1912-1913 г. и Отечествената война
с. Хърсово
Паметник на загиналите за свобода на Хърсово руски войници през 1878 г.
с. Кара Михал
Възпоменателна чешма в памет на загиналите от селото в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война
с. Желязковец
Свободно стояща плоча в памет на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Желязковец
Паметни плочи на загиналите от с. Желязковец в Отечествената война и на руските войници, загинали през 1878 г.
с. Голям извор
Апликирана паметна плоча на загиналите във войните през 1885, 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Голям извор
Паметник на руските воини, починали в лазарет край селото през 1878 г.
с. Голям извор
Паметна плоча на загиналите руски войници в боевете край селото по време на Руско-турската война
с. Владимировци
Паметни плочи на загиналите от с. Владимировци в Отечествената война
с. Богданци
Възпоменателна чешма с паметни плочи на загиналите за Родината войници от селото във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.