Клубове "Съхрани българското"

Пловдив

Пловдив, Асоновград, Раковски, Карлово
В град Пловдив, Асеновград, Раковски, Карлово и др. селища от региона са създадени през първата половина на 2006 клубове. Координатор на дейността е г-н Ганчо Колаксъзов, който работи съвместно с Дамян Борисов от ПУ, Видин Сукарев от Историческия музей в Пловдив и др. поддържници на идеята.
Асеновград
В града е създаден клуб, ръководен от Дамян Борисов. Клубът развива дейност и създава градска мрежа на клубове. Партньор на клуба е ученическата организация - Сдружение "Хаберлеа". Членовете й през април 2007 проведоха семинар, посвете на туризма и опазване на природата.
Панагюрище
От 2007 в града работи клуб "Съхрани българското", който е асоцииран към Българското историческо дружество и "Национално обединение Съхрани българското".