Семинари

Пловдив

Пловдив
На 15 ноември 2008 представители на движението "Съхрани българското", членове на историкоархеологическия клуб "Велизар Велков" от Пловдив и Асеновград участваха в семинар, орагнизиран от Министерството на културата по повод на Европейската година на мултикултурността. Семинарът продължи два дена в Балабановата къща в Стария град. Първият ден бе посветен на тематика, свързана с опазване на природното наследство и нови проекти на Съвета на Европа за интегрирано опазване на мултикултурността на някои специфични български райони - Странджа, а вторият на темата за сблъсъка между културите и нещо приятно - кулинарните традиции на други народи. Организаторите в лицето на Петър Миладинов и неговите млади сътрудници се бяха постарали да създадат невероятно пирятелска и работна атмосфера, за което допринесе и прекрасния концерт на С. Щерев и млади участници в залата на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство.