Военни паметници

Пловдив

Пловдив Бунарджика
Руски паметник
Пловдив
Братска могила на загиналите от Лейбгвардейския Симеоновски полк
Пловдив
Бюст-паметник на капитан Бураго - герой от Руско-турската война
Пловдив централните гробища
Паметник на загиналите в Априлското въстание и Руско-турската война
Пловдив - в двора на дома за сираци „Мария Луиза"
Паметник на загиналите във войните (1912-1918 г.)
Пловдив Цариградско шосе
Паметник на Олга Скобелева - видна общественичка
Пловдив
Мемориален комплекс „Братска могила"
Пловдив - площад „Съединение"
Паметник „Съединението на България-1885 г."
Пловдив кв. „Остромила"
Паметник на загинали дейци на националноосвободителното движение
Пловдив - градината „Цар Симеон"
Бюст-паметник на Душо Хаджидеков - участник в борбата против османското робство, убит през 1878 г.
Пловдив градината „Цар Симеон"
Бюст-паметник на Христо Ботев
Пловдив градината „Цар Симеон"
Бюст-паметник на Васил Петлешков
Пловдив ~ Бунарджика
Паметник на Васил Левски
Пловдив - бул. „България"
Паметник на Панайот Волов
Пловдив ул. „Карловска"
Паметна плоча на руските офицери, загинали за освобождението на Пловдив- 1878 г.
Пловдив двора на църквата „Св. Ив. Рилски"
Паметна плоча на загиналите във войните (1912-1918 г.)
Пловдив - централните гробища
Паметна плоча на Иван Савов Андонов - главен апостол на Съединението - 1885 г.
Пловдив централните гробища
Паметна плоча на Симеон Кожухаров - опълченец
Пловдив централните гробища
Паметна плоча на Григор Апостолов - поборник
Пловдив - централните гробища и ул. „П. Р. Славейков" 38
Паметна плоча на Атанас Тодоров Канарев - опълченец
Пловдив - централни гробища и ул. „Илия Блъсков"6
Паметна плоча на Атанас Неделев Доев - опълченец
Пловдив ул. „Бранислав Велешки" 29
Паметна плоча на Бранислав Велешки - опълченец
Пловдив-градината „Цар Симеон"
Паметна плоча на Петко Налбантов - опълченец
Пловдив ул,„Кочо Цветаров" 114
Паметна плоча на Ешо Колев - опълченец
Пловдив ул. „Скайлер" 6
Паметна плоча на Салчо Стоянов - опълченец
Пловдив ул. „Д. Божилов" 28
Паметна плоча на Драгой Божилов - опълченец
Пловдив ул. „Балкан- джме" 28
Паметна плоча на Георги Димитров - комита-опълченец
Пловдив ул. „Антим I"
Паметна плоча на Ганю Атанасов - деец на Съединението - 1885 г.
Пловдив ул. „Антим I"
Паметна плоча на Захари Стоянов - деец на националноосвободителното движение
Пловдив ул. „К. Фотинов" 4
Паметна плоча на Петър Шилев деец на Съединението - 1885 г.
Пловдив църквата „Св. Георги" и ул. „Янко Сакъзов" 15
Паметна плоча на Васил Соколски - деец на националноосвободителното движение, обесен през 1876 г.
Пловдив ул. „Ив. Рилски" 14
Паметни плочи на Георги и Христо Търневи - дейци на националноосвободителното движение
Раковски гробищния парк, ул. „Драва"
Паметна плоча на загиналите във войните за освобождение на България
Раковски кв. „Секирово"в църковния двор
Паметна плоча на загиналите във войните за освобождение на България
с. Белозем
Паметна плоча на загиналите от с. Белозем във войните за освобождение на България
с. Чалъкови
Паметна плоча на загиналите от с. Чалъкови във войните за освобождение на България
с. Болярино
Паметна плоча на загиналите от с. Болярино във войните за освобождение на България
с. Стряма
Паметна плоча на загиналите от с. Стряма във войните за освобождние на България
с. Шишманци
Паметна плоча на загиналите от с. Шишманци във войните за освобождение на България
с. Момино
Паметна плоча на загиналите от с. Момино във войните за освобождение на България
Кричим
Паметник на загиналите от Кричим за обединението на България
Перущица вр.„Власилица"
Паметник на тримата парламентьори, загинали в Априлската епопея
480 м източно от Перущица
Мемориален комплекс „Трите поколения" в памет на загиналите в Априлската епопея
Перущица ул. „Петър Бонев" 5
Паметник с барелеф на Петър Бонев - организатор на Априлското въстание в Перущица
Перущица местността „Пазлака"
Паметна плоча на убитите перущенци в Априлското въстание
с. Калояново
Паметна плоча на Пенчо Очев - опълченец
с. Калояново
Паметник на загиналите в Отечествената война (1944-1945 г.)
с. Дуванлии
Паметни плочи на загиналите от с. Дуванлии във войните (1912-1918 г.)
с. Дълго поле
Паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с. Ръжево Конаре
Паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с. Чернозем
Паметна плоча на загиналите от с. Чернозем във Втората световна война
с. Долна махала
Паметна плоча на загиналите от с. Долна махала в Отечествената война
с. Горна махала
Паметна плоча на загиналите в Отечествената война
с. Песнопой
Паметна плоча на загиналите в Отечествената война
с. Бегово
Паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с. Сухозем
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Отец Паисиево
Паметник на загиналите за свободата на България
Асеновград
Паметник на капитан Петко войвода
Асеновград ул. „б-ти септември"
Паметник-барелеф на генерал Дандевил - командващ южното крило на руските войски през Руско-турската война
Асеновград 4-та км ман. „Св. Петка"
Барелеф на Васил Левски
с. Новаково
Барелеф на поп Ангел Чолаков - съратник на Васил Левски
с. Избегли
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Златовръх
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Козаново
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Конуш
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Нови извор
Паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с. Ново село
Паметна плоча на участвалите от с. Ново село във Втората световна война
с. Куклен
Паметник на загиналите в Първата световна война
с. Руен
Паметна плоча на загиналите от с. Руен във войните за освобождение на България
с. Яворово
Паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с.Гълъбово
Паметна плоча на загиналите от с. Гълъбово в Първата световна война
с.Гълъбово
Паметна плоча на загиналите във Втората световна война
Хисар
Войнишки паметник на загиналите в Балканската война
Хисар
Паметник на загиналите в Априлското въстание
Хисар
Паметник на хайдут Генчо
Съединение
Паметник на участниците в Отечествената война
Съединение
Паметник-барелеф на участниците в Съединението на България
с. Голям чардак
Паметник на загиналите в борбата за национално освобождение
с. Голям чардак
Паметна плоча на загиналите от с. Голям чардак във войните през 1912-1918 г.
с. Драгомир
Паметник на загиналите за национално освобождение
с- Любен - местността „Калето"
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Малък чардак
Паметна плоча на загиналите в Отечествената война
с. Найден Герово
Паметник на загиналите в Балканската и Междусъюзническата война
с. Правище
Паметна плоча на загиналите от с. Правище във войните през 1912-1918 г.
с. Царимир
Паметник на загиналите в Първата и Втората световна война
с. Цсретелево
Паметник на загиналите за национално освобождение
Карлово - в района на 61 мбр
Паметник на загиналите войници във войните през 1912-1918 г.
с. Дъбене
Паметна плоча на борците за национално освобождение 1868-1878 г.
с. Баня
Паметна плоча на загиналите войници от с. Баня във войните през 1912-1918 г.
Калофер
Паметна плоча на загиналите от Калофер във войните през 1912-1918 г.
с. Граф Игнзтиево
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Граф Игнатиево
Барелеф на граф Николай Павлович Игнатиев
с. Строево
Паметник на загиналите в Отечествената война
с.Труд
Чешма-паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г. и 1944-1945 г.
с. Маноле
Паметна плоча на загиналите в Отечествената война
с. Скутаре
Паметна плоча на Димитър Георгиев Чобанов, загинал във Втората световна война
с. Царацово центъра
Паметна плоча на загиналите във войните през 1878, 1885 и 1912-1918 г.
с. Царацово
Паметник и паметна плоча на дядо Иван Арабаджиев - сподвижник на Васил Левски
с. Рогош
Паметник на Незнайния воин
с. Войводино
Паметник с паметна плоча на участниците във войните
с. Костиево
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
землището между с. Костиево и с, Цалапица
капитан Бураго, загинал за свободата на България'
с. Костиево
Паметна плоча на загиналите от с- Костиево в Отечествената война
Садово
Паметник на участниците от Садово в Балканската война
с. Поповица
Барелеф на Васил Левски
с. Кочево
Паметна плоча на загиналите от с. Кочево през 1912-1918 г. и Отечествената война (1944-1945 г.)
с. Чешнигирово
Паметна плоча на загиналите от с. Чешнигирово във войните през 1912-1918 г. и Отечествената война
с. Милево
Паметник на загиналите в Балканската и Отечествената война (1912- 1918 и 1944-1945 г.)
с. Богданица
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г. и Отечествената война
с. Караджово
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Кзтуница
Паметник „Руско-турска освободителна война"
с. Катуница
Паметна плоча на загиналите от с. Катуница във войните през 1912-1918 г.
с. Болярци
Паметна плоча на участниците в Отечествената война от с. Болярци
с. Белащица
Руски паметник
с. Брастник
Паметник на загиналите в Руско-турската война
с. Брестовица
Паметна плоча на загиналите от с. Брестовица в Балканската война
с. Крумово
Три паметника на загинали руски воини
Паметна плоча на загиналите от с. Първенец във войните през 1912-1918 г.
с. Устина
Паметник на загиналите през Първата и Втората световна война
Паметна плоча на загиналите от с, Храбрино в народно-освободителните борби
с. Цзлапица
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Ягодово
Паметник на участвалите в Отечествената война
с. Бабек
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 и 1944-1945 г.
с. Борец
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Дрангово
Паметник на загиналите за нацио-
с. Дрангово
Барелеф на полковник Борис Дрангов
с. Пъдарско
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 и 1944-1945 г.
с. Пъдарско
Гранитен монумент на Петър Атанасов - участник в Априлското
с. Розоцвет
Паметник на загиналите във войните
с. Розоцвет
Паметник на Добри войвода, загинал за свободата на България
с. Розоцвет
Паметна плоча на загиналите от с. Розоцветвъв войните през 1912-1913 г.
с. Свежен
Барелеф на полковник Серафимов
с. Свежен
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 и 1944-1945 г.
с. Тюркмен
Паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с. Отец Кирилово
Паметна плоча с барелеф на младши лейтенант Таньо Стоев Енчев, загинал при охрана на държавната граница
с. Сърнегор
Паметник на загиналите за национал но освобождение
с. Зелениково
Паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с. Зеленикаво
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
Кричим
Паметник на загиналите от Кричим за обединението на българския народ
Кричим
Паметна плоча на руските освободители
Първомай
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
Първомай - кв. Дебър
Надгробен войнишки паметник на загиналите за освобождение на България
Първомай кв. „Дебър"
Надгробен войнишки паметник на загиналите за освобождение на България
с. Дълбок извор
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Дълбок извор
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Искра
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Искра
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Езерово
Паметник на загиналите в Балканската война
с. Езерово
Паметник на загиналите войници от с. Езерово в Отечествената война
с. Буково
Паметник на загиналите войници от с. Буково в Отечествената война
с. Кушево
Паметник на загиналите войници от с. Кушево в Отечествената война
с. Градина
Паметник на загиналите войници от с. Градина в Отечествената война
с. Татарево
Паметник на загиналите войници от с. Татарево в Отечествената война
с. Виница
Паметник на загиналите войници от с. Виница в Отечествената война
с. Бяла река
Паметник на загиналите войници от с. Бяла река в Отечествената война
с. Искра
Надгробен паметник на Иван Коев, загинал за освобождението на България
с. Татарево
Надгробен паметник на Васил Чебриганов, военен летец-пилот - загинал през 1961 г.