Клубове "Съхрани българското"

Плевен

град Тръстеник
Клуб "Съхрани българското" в гр. Тръстеник, обл. Плевен, ул. “Фердинанд Александров” 14, СОУ “Евлоги Георгиев”, 0651/20 08; 22 03.
Плевен
В Плевен през 2005 е създаден първият общински клуб, който работи под покровителството на БСЧИГП - Плевен и г-н Н. Зеленогорски, кмет на града. Клубът, създаден през 2005 има самостоятелна база, предоставена от Общинския съвет за срок от 10 години в база на местния музей - паметник на културата (къщата на Я. Забунов)в резултат на активната дейност на ръководителя на клуба г-н Караиванов. През 2006 идеята се разви с помощта на регионалния координатор на НДБН г-жа М. Борисова. В много училища се появиха ядра на клубове "Съхрани българското", чрез които се създава реална работеща клубна мрежа.
Долна Митрополия
На 15 декември 2006 в Долна Митрополия се проведе първата учредителна сбирка на порвия общински клуб "Съхрлани българсокто", създаден на базата на 13 ученически клубо от Общината с активната подкрепа на кмета и местната администрация. В бюджета на Общината е отделено специално перо, което да подпомага дейността на клубовете и техните пътувани с учебна цел до музеи и паметни места. Клубът се ръководи от Общински клубен форум, в който се включват по един представител на клуб. В Общината е съхранена добра традиция на работа на читалища с младежите, участници в фолклорни ансамбли - част, от които са членове на клубовете "Съхрани българското".
Плевен
В Плевен от пролетта на 2008 работи нов клуб към НУИ Л.Пипков, предстои изграждане на клуб в ДФГ "Интелект". Местният координатор изгражда градската мрежа с идея клубовете да се обидинят в градски клуб. Членове на клуба от музикалната гимназия участваха на разкопки в Плиска, ученици от най-стария клуб, който е сборен, работиха на други обекти в област Плевен. Представители на всички клубове участваха в Националния младежки патриотичен събор във В.Търново, 21-22.09.2008
Плевен
На 21 август 2008 30 момчета и момичета доброволци от клубовете „Съхрани българското” от Плевен и Севлиево започнаха почистване на археологическите разкопки на римския град Улпия Ескус. Археологът Петър Бънов от Регионалния исторически музей Плевен ще помага на младежите - доброволци, чиято задача ще е почистването на базиликата на Фортуна.
Долна Митрополия, обл. Плевен
Ноември 2008 Във връзка с тържественото отбелязване на 100 години от Независимостта на България, клубовете „Съхрани българското” и училищата на територията на община Долна Митрополия проведоха училищни и общински конкурси за рисунка и литературна творба. Най добрите от тях са представени на училищните изложби по населени места. До общински кръг достигнаха 8 творби и техните автори бяха наградени от Кмета на Община Долна Митрополия на тържествената сесия по повод 30 годишнината на Община Долна Митрополия. СОУ”ВАСИЛ АПРИЛОВ” ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Радина Георгиева Габриела Тодорова СОУ”ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” ГР.ТРЪСТЕНИК Владислава Заркова Гъсашка Силвия Иванова Янева Мария Величкова ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ Виктор Георгиев Красимира Илиева Денислав Николов