Клубове "Съхрани българското"

Перник

с Копаница
Клубът е създаден към читалището "Христо Ботев". Към читалището са създадени и танцова и кукерска група, които са едни от най-добрите в Пернишка област и цяла България. Печелили са десетки награди на фолклорните фестивали в цялата страна. Клубът "Съхрани българското" си поставя за цел и работи по благоустройството на с. Копаница
Перник
Градският клуб е учреден на 18 септември 2008 от участниците в летните археологически семинари на крепостта на Кракра Пернишки. Участваха в Националния младежки патриотичен събор във Велико търново, 21-22 септември 2008 г.
Брезник
На 26.10.2006г. във ВК-Брезник от 12.00 ч. се проведе среща между членове на военно-родолюбивите съюзи и учениците от СОУ ”В.Левски” по повод опазване на войнишките паметници. Председателят на клуба по родолюбие „Съхрани българското” - г-жа Нели Асенова разказа за паметниците в с.Г.Романци, Красава, местността „Бърдото” край Брезник. Та съобщи, че паметниците са в добро състояние. На срещата се реши те да се поддържат от клуба, учениците и родолюбивите съюзи.
Община Радомир, с. Кленовик
През 2006 г. по данни на районния инспекторат в почти всички училища на Общината са създадени клубове "Съхрани българското". Дейността на крубовете се развива в тясно взаимодействие с местните читалища. Конкретна информация има за клубо към читалището на с. Кленовик. Координати:НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Адрес СЕЛО КЛЕНОВИК, ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК Телефони за контакти +359885924905 +35977252020 Председател на читалищното настоятелство КРЕМЕНА БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА Разкрити форми КЛУБ ”СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО”