Военни паметници

Пазарджик

с. Величково
Паметна плоча на Георги Чавдаров, загинал в Отечествената война
с. Алеко Константи ново
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Братаница
Паметна плоча на загиналите от с. Братаница във войните през 1912-1913 г. и 1915-1918 г.
с. Баткун
Паметна плоча на загиналите във войните през 1912-1913 г. и 1915-1918 г.
с. Величково
Паметна плоча на Иван Чипилов, загинал в Отечествената война
с. Главиница
Паметна плоча на загиналите от с. Главиница във войните през 1912-1913 ги 1915-1918 г.
с. Говедаре
Чешма-паметник на загиналите във войните през 1912-1913, 1915-1918 и 1944-1945 г.
с. Дебръщица
Плоча-паметник с пластика на загиналите от с. Дебръщица във войните през 1912-1913, 1915-1918 и 1944-1945 г.
с. Добровница
Паметен знак на загиналите в Отечествената война
с. Звъничево
Паметна плоча на загиналите от с. Звъничево във войните през 1912— 1913 и 1915-1918 г.
с. Ляхово
Паметна плоча на загиналите от с. Ляхово във войните през 1912-1913, 1915-1918 и 1944-1945 г.
с. Мокрище
Паметна плоча на загиналите от с. Мокрище във войните през 19121913 г.
с. Огняново
Паметник на загиналите в Отечествената война
Пазарджик района на бившето поделение 38450
Архитектурно-скулптурен ансамбъл на загиналите в Балканската и Първата световна война
с. Паталеница
Паметна плоча на загиналите от с. Паталеница във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Паталеница
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Пищигово
Плоча-паметник на Георги Костадинов Ганчев, загинал в Отечествената война
с. Пищигово
Плоча-паметник на Стефан Арахангелов Пачев, загинал в Отечествената война
с. Росен
Бюст-паметник на Ненчо Ангелов Гърев (Даскала), загинал в Отечествената война
с. Росен
Паметна плоча на Александър Петков, загинал в Отечествената война
с. Сбор
Паметна плоча, посветена на Петко Лулов, загинал в Отечествената война
с. Сбор
Архитектурен паметник на загиналите в Отечествената война
с. Сарая
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913, 1915-1918 и 1944-1945 г.
с. Хаджиево
Възпоменателна чешма в памет на загиналите във войните през 19121913 и 1915-1918 г.
с. Хаджиево
Паметна плоча на загиналите от с. Хаджиево във войните 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Тополи дол
Паметна плоча, посветена на Динчо Стоименов Паров, загинал в Отечествената война
с. Црънча
Паметна плоча на Александър Димитров Хайтов, загинал в Отечествената война
с. Црънча
Плоча-паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Черногорово
Архитектурен паметник на загиналите във войните през 1912-1913. 1915-1918, 1944-1945 г.
с. Черногорово
Паметна плоча на загиналите от с. Черногорово в Отечествената война
с. Юнаците
Архитектурен паметник, посветен на загиналите в Отечествената война
с. Капитан Ди митри ево
Паметник на загиналите във войните за освобождение на България
с.Радилово
Паметник на загиналите от с. Радилово във войните за освобождение на България
Септември
Гроб-паметник на Никола Янков, загинал във Втората световна война
с. Виноградец
Гроб-паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Горно Вършило
Паметна плоча на загиналите от с. Горно Вършило във войните за освобождение на България
с. Карабунар
Паметни плочи на загиналите от с. Карабунар във войните през 1912-1913, 1915-1918 и 1944-1945 г. - 6 бр.
с. Бошуля - в местността ,Дарка"
Чешма с паметна плоча на загинал във Втората световна война
с. Виноградец
Паметна плоча на загиналите от с. Виноградец във Втората световна война
Батак
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913, 1915-1918 и 1941-1945 г.
с. Равногор
Архитектурен паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Розово
Архитектурни паметници на загиналите във войните през 1912-1913. 1915-1918 и 1944-1945 г.
с. Козорско
Паметна плоча на загиналите от с. Козорско във войните през 1885, 1912-1913, 1915-1918 г.
с. Исперихово
Паметна плоча на загиналите от с. Исперихово във войните (1912-1913 и 1915-1918 г.)
с. Габровица
Войнишки паметник на загиналите във войните за национално обединение и Втората световна война
с. Момина клисура
Войнишки паметник на загиналите във Втората световна война
с. Аканджиево
Паметник на загиналите във Втората световна война
с. Голямо Белово
Войнишки паметник на загиналите за национално обединение
Велинград
Паметник на загиналите воини от Чепино в Балканската и Първата световна война
Велинград
Паметник на загиналите в Балканската и Първата световна война
Велинград
Паметник на загиналите воини от Велинград в Балканската и Първата световна война
Велишрад
Войнишки паметник на загиналите бойци в Балканската и Първата световна война
с. Свобода
Паметна плоча на загиналите от с. Свобода във войните за освобождение на България
с. Свобода
Паметна плоча на загиналите от с. Свобода във войните за освобождение на България
Стрелча
Братска могила на загиналите от Стрелча в Отечествената война
Стрелча
Чешма-плоча на загиналите във войните за освобождение на България
с. Елшица
Паметник на загиналите герои в Отечествената война
с. Лесичево
Паметник на загиналите в Балканската война
с. Динката
Паметна плоча на загиналите от с. Динката за Родината през 1912-1913 г.
Ракитово
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Костандово
Паметник на загиналите в Отечествената война
Батак
Кръст-паметник при Богдановата къща на избитите в Априлското въстание батакчани
Батак
Кръст-паметник при Беглишките хармани на избитите през Априлското въстание батакчани
Батак
Бюстове на княз Церетелев, Виктор Юга, Януари Макгахан
Батак
Мемориал ,Две епохи, един идеал - Свободата"
Белово
Паметник на Тодор Каблешков
Белово
Паметник на поп Михаил Радулов, председател на събранието на Оборище по време на Априлското въстание
Белово
Паметник на Мария Сутич - знаменосец на четата на Бенковски
Белово
Паметник на Мито Радулов участник в Априлското въстание
Белово
Паметник на Георги Бенковски
Белово
Баралеф на Васил Левски
Белово
Баралеф на Тодор Каблешков
Белово
Паметна плоча на участниците в Априлското въстание от Белово
Белово
Паметна плоча на загиналите от Белово във Втората световна война
с. Сестримо
Паметна плоча на участниците в Априлското въстание
с. Сестримо
Паметна плоча на загиналите от с. Сестримо във войните за национално обединение
с. Голямо Белово
Мраморна стена „100 години Априлско въстание"
Брацигово
Мемориален паметник „Априлци"
с. Лесичово
Паметник „Три поколения, един идеал - Свобода"
с.-Калугерово
Паметник на загиналите за свободата на България
с. Калугерово
Паметник на манастира „Свети Никола" за посещението на Г. Бенковски на 11.02.1876 г. и създаването на районен революционен комитет
с. Щърково
Паметник на загиналите за свободата на България
Пазарджик
Бюст-паметник на Константин Величков
Пазарджик
Скулптурна фигура на Васил Левски
Пазарджик
Паметник-барелеф на Ованес Соваджиян - спасил Пазарджик от опожаряване от османските поробители
Пазарджик
Архитектурен паметник с плоча-барелеф на Хаджи Георги Тилев - участник в националноосвободителното движение
Пазарджик
Барелеф на генерал Гурко
Пазарджик
Барелеф на Васил Левски
Пазарджик - на фасадата на читалище „Хр. Ботев"
Барелеф на Христо Ботев
Пазарджик във фоайето на ОУ „Хр, Ботев"
Барелеф на Христо Ботев
Пазарджик
Паметен знак на мястото, където през 1878 г. е обесен Теофил Бейков - народен представител на събранието в Оборище
Пазарджик
Паметна плоча на Ованес Соваджиян - спасил Пазарджик от опожаряване от османските поробители
Пазарджик
Архитектурен паметник с плоча барелеф на Хаджи Георги Тилев - участник в националноосвободителното движение
Пазарджик
Паметна плоча на Стефан Захариев - участник в националноосвободителното движение
Пазарджик
Паметна плоча на мястото на хана на Червен Стоян, където е отсядал Васил Левски
Пазарджик
Паметна плоча на мястото, където е бил домът на Хаджи Рашко-Хаджи Илиев, в който Левски е провел събрание с местните дейци
Пазарджик
Паметна плоча с барелеф на Васил Левски, където е бил Ръжанковият хан, в който са отсядали Васил Левски и Георги Бенковски
Пазарджик
Паметна плоча на мястото, където е живял Иван Соколов - представител на Пазарджик на събранието в Оборище, опълченец
Пазарджик
Паметна плоча на Яков Матакиев - председател на местния революционен комитет, учител
Пазарджик
Паметна плоча на дома, където е живял и работил Петър Горанов - участник в Априлското въстание
Пазарджик
Паметна плоча на хана на Михо Стефанов, мястото откъдето Васил Левски, придружен от Никола Ръжанков, тръгва за Ловеч
Пазарджик
Паметна плоча на Михо Стефанов - касиер на революционния комитет, основан от Васил Левски
Пазарджик
Паметна плоча на Георги Величков - опълченец от пета дружина
Пазарджик
Паметна плоча на Аргир Барутчийски - опълченец от трета дружина
Пазарджик
Паметна плоча на Антон Мумджиев - опълченец от втора дружина
Пазарджик
Паметна плоча на Никола Стоименов - член на революционния комитет и оръжейник на града
Пазарджик
Паметен знак на генерал Николай Петрович Брок - командир на авангарда на руските войски при освобождението на Пазарджик в Руско-турската войиа
Пазарджик
Бюст-паметник на Христо Ботев
с. Паталеница в Баткунския манастир
Паметна плоча на Баткунския манастир „Св. св. Петър и Павел", в който е пребивавал Васил Левски
с. Тополи дол
Паметна плоча в памет на заседанието на Тайния революционен комитет за подготовка на Априлското въстание през. март 1876 г.
с. Огняново
Паметна плоча на мястото, където е основан таен революционен комитет в селото от Васил Левски
1,5 км източно от с. Овчеполци по пътя за с. Тополи дол
Възпоменателна чешма на руските освободителни войски
Панагюрище
Мемориален комплекс „Априлци", издигнат в чест на 100-годишнината от Априлското въстание
Панагюрище
Паметник „Оборище"
Панагюрище
Паметник на Георги Бенковски
Панагюрище
Паметник на Панайот Волов
Панагюрище
Паметник на Петър Бобеков - ръководител на Априлското въстание
Панагюрище
Бюст-паметник на Крайчо Самоходов - участник в Априлското въстание
Панагюрище
Бюст-паметник на Захари Стоянов
Панагюрище
Бюст-паметник на Георги Икономов
Панагюрище
Декоративно пано в памет на Априлското въстание
с. Оборище
Бюст-паметник на Димитър Коклев - участник в Априлското въстание
с. Оборище
Бюст-паметник на Делчо Наплатанов - участник в Априлското въстание
с. Оборище
Два гранитни паметника на загиналите в Руско-турската освободителна война
с. Поибрене
Бюст-паметник на Делчо Уливеров - участник в Априлското въстание
с. Поибрене
Паметник на загиналите в Априлското въстание
с. Баня
Паметник на поп Грую Бански - участник в Априлското въстание
с. Бъта
Бюст-паметник на Непчо Върбанов - участник в Априлското въстание
с. Попинци
Паметник на Петър Чардаков - делегат на Великото народно събрание в с. Оборище
Пещера
Паметник на братя Димитър и Атанас Горови - активни участници в национал ноосвободителното движение
Пещера
Паметник на капитан Сафонов - командир на 8-а рота от 123-и Козловски полк
Пещера
Бюст-паметник на Христо Ботев
с. Капитан Димитриево
Бюст-паметник на Лазар Илиев - участник в Априлското въстание
с. Радшюво
Паметник на Георги Ангелиев и Тодор Банчев - участници в Априлското въстание
Септември
Бюст-паметник на Никола Янков, загинал в Отечествената война
с. Ветрен
Паметник на загиналите от с. Ветрен в Априлското въстание и войните през 1885,1912-1913, 1915-1918 и 1944-1945 г.
с. Ветрен
Паметник на капитан Ян Адамович Банерский от 123-и Козловски пехотен полк - герой от Руско-турската война
с. Ветрен
Паметен знак в чест на освобождението на с. Ветрен от руските войски
северозападно от с. Ветрен
Фигура на седнал руски солдат с дете на дясното коляно, което държи в ръце цветя
с. Ветрен дол
Паметник с паметни плочи на загиналите през Априлското въстание и войните за освобождение на България
с. Варвара
Паметна плоча на загинали четници по време на Априлското въстание
с. Бошуля
Паметна плоча на къщата, където е пренощувал щабът на генерал Гурко
Стрелча
Паметник на Васил Левски
Стрелча
Паметник на Панайот Волов
Стрелча
Паметна плоча на участници в Априлското въстание от Стрелча
Стрелча
Паметна плоча на Ангел Гелеменов, загинал в Априлското въстание
Стрелча
Паметна плоча на Иван Делов, загинал в Отечествената война
Стрелча
Паметна плоча на загиналите в националноосвободителното движение
Стрелча
Паметна плоча на Кичуковия род, избит през османското иго
Стрелча
Паметна плоча на съратниците на Васил Левски