Военни паметници

Монтана

с. Бели брод
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Бъзовец
Паметник на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война
с. Бързия
Паметник на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война
с. Василовци
Паметник на загиналите във войните през 1885,1912,1913 и 1915-1918 г.
с. Винище
Паметник на загиналите във войните през 1915-1918 г.
Вълчедръм
Паметник на загиналите във войните през 1912,1913 и 1915-1918 г.
с. Габровница
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Горно Озирово
Паметник на загиналите в Отечествената война
с- Горни Цибър
Паметник на загиналите във войните през 1912,1913 и 1915-1918 г.
с. Громшин
Паметник на загиналите във войните през 1912,1913 и 1915-1918 г.
с. Долна Бяла Речка
Паметник на загиналите във войните през 1912,1913 и 1915-1918 г.
с. Добри дол
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Долно Белотинци
Паметник на загиналите във войните през 1912, 1913 и 1915-1918 г.
с. Долно Озирово
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Долно Церовене
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Драганица
Паметна плоча на загиналите от с. Драганица във войните през 1912-1913 и 1944-1945 г.
с. Дъбова махала
Паметна плоча на загиналите от с. Дъбова махала във войните през 1912,1913 и 1915-1918 г.
с. Железна
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913,1915-1918 и 1944 г.
с. Замфир
с- Замфирово
Паметник на загиналите във войните през 1885,1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Замфирово
Могила-костница на загиналите във Втората световна война
с.Златия
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Комощица
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Крапчене
Паметник на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война
Лом
Паметник на загиналите за освобождението на България от османско иго
Лом
Паметник на загиналите руски воини за освобождението на България през Руско-турската война
Лом
Паметник на загиналите във войните през 1885 и 1912-1915 г.
Лом
Паметник на загиналите в Отечествената война
Лом
Паметник на загиналите във Втората световна война
с. Мездрия
Паметна плоча на загиналите от с. Мездрия във Втората световна война
Монтана
Бюст-паметник на Христо Ботев
Монтана
Бюст-паметник на Васил Левски
с. Мокрещ
Паметник на загиналите във войните през 1885,1912-1915 на 1918 г.
с. Мърчево
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1944-1945 г.
с. Одоровци
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Превала
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913 г.
с. Разград
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1944-1945 г.
с. Расово
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Септемврийци
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913,1915-1918 и 1944- 1945 г.
с. Славотин
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913, 1915-1918 и 19441945 г.
с. Смирненски
Паметник на загиналите в Отечествената война
с. Станево
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г.
с. Стаи и иска махала
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г. и паметник на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г.
с. Студено Буче
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913, 1915-1918 и 19441945 г.
с. Смомяновци
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Стубел
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Спанчевци
Паметник на загиналите във войните през 1912-1913,1915-1918, 1944- 1945 г.
е. Челюстница
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Черкаски
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
Чипровци
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
е. Ягодово
Паметник на загиналите във войните през 1912-1918 г.
с. Якимово
Паметник на загиналите във войните през 1885,1912-1913, 1915-1918 и 1944-1945 г.