Клубове "Съхрани българското"

Кюстендил

Дупница
От 2006 в града работи общински детски клуб "Съхрани българското", който участва в акцията по спасяване на българските медици в Либия и в културни дейности в града.