Клубове "Съхрани българското"

Благоевград

През м. септември 2007 г. младежите от клуба “Съхрани българското” в Благоевград се събраха и приеха нови членове. Повечето от тях са участници в тазгодишния летен археологически семинар “Съхрани българското” на хълма Трапезица във Велико Търново. Въодушевени от разкопките и времето прекарано там, те дадоха идея патрон на клуба да бъде Св. Иван Рилски, светецът покровител на българския народ, чието име носи най-голямата църква на хълма, на която те работиха две седмици. Църквата на светеца, произхождащ от югозападните български земи, съхранява неговите мощи почти три века, от 1195 до 1469 г., преди на бъдат върнати отново в Рилския манастир, където се намират до днес.
Благоевград
В началото на декември 2006 бригадирите от лято 2006 сздадоха с подкрепата на своите преподаватели доц. Порожанов, ас. Порталски и др. нов клуб в университета. Очакванията са ректорското ръководство да отпусне на клуба помещение за работа. Клубътсе ръководи от докторантките Мирослава и Десислава Георгиеви. През януари 2007 клубът е обсъдил насоките на работа през годината. Решено е да се започне изработването на каталог на църквите в региона.