Полезни връзки

Българска държавна администрация

Регистър на административните структури

Министерски съвет

Министерство на вътрешните работи

Министерство на външните работи

Министрество на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие

Министерство на транспорта и съобщениета

Министерство на финансите

Министерство на икономиката

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на земеделието и горите

Министерство на образованието и науката

Министерство на културата

Държавна агенция за приватизация

Държавна агенция за малки и средни предприятия

Държавна комисия по ценни книжа

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за осигурителен надзор

Държавна агенция за закрила на детето

Национална агенция за професионално образование и Обучение

Сметна палата

Национален статистически институт

Списък и URL адреси на Общините в България

Международни организации

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)

Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)

Programme alimentaire mondial (PAM)

Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF)

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

Banque mondiale

Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Conseil Mondial de la Paix

Europe

Conseil de l'Europe

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

Union européenne (UE)

Les organes de l'ONU, liste des organes dépendant directement de l'ONU